De Buitenklas
Related pages

 

Buitenklas

De Buitenklas is een spontaan initiatief om kinderen in de bovenbouw van de lagere school duurzaam te verbinden met de inspirende natuur en de mensen om zich heen. Dit project op de Kors Breijer School in Weesp laat leerlingen ervaren hoe geweldig de natuur rondom Weesp is, hoe het is om anderen te helpen en wat er allemaal mogelijk is met de mooie dingen om de school heen. Kinderen maken straks immers het verschil. Zij bepalen straks of cultuur, natuur of het helpen van de medemens belangrijk is. Door vroeg geconfronteerd te worden met deze aspecten kunnen ze later beter oordelen over thema’s. De Kors Breijer School is een kleurrijke en open school met ongeveer 400 leerlingen, waar kinderen uit verschillende milieus en culturen samen optrekken.

 

De jongere leerlingen (groepen 5 en 6) gaan wat dichter bij huis aan de slag met de natuur rond de school. Groep 7 gaat verder weg en helpt bij het onderhoud van het natuurterrein rond Fort Uitermeer. Groep 8 verzamelt levensverhalen van oudere bewoners in de buurt en vertaalt die naar kunstwerken, die later worden tentoongesteld. Gedurende het schooljaar zijn de leerlingen van groep 5, 6 , 7 en 8 drie tot vier keer voor het  project naar de locaties. De begeleiding van het project is handen van docenten en ouders. Daarnaast wordt professionele ondersteuning geboden door het Landschap Noord-Holland en het kunstenaarscollectef het Domijn in Weesp.

 

Paul Heere heeft het concept voor de Buitenklas bedacht en coördineert het project voor de Kors Breijerschool.