Gem. Pedologisch Instituut

 

Is het mogelijk om dezelfde kwaliteit dienstverlening te bieden voor circa tweederde van de kosten? Dat was kortgezegd de vraag van het Gemeentelijk Pedologisch Instituut Amsterdam (GPI) aan Limetree. 
 
Het instituut is binnen Amsterdam ondermeer verantwoordelijk voor de Indicatiestelling van kinderen met leer- en opvoedingsproblemen. Dat is de afhandeling en beoordeling van aanvragen van ouders, die hun kinderen willen aanmelden voor het speciaal onderwijs danwel het ‘rugzakje’. Het rugzakje is de regeling waarbij het kind op een reguliere school kan blijven zitten en de extra zorg op en rond de school wordt ingekocht. Jaarlijks beoordeelt het GPI circa 1.000 aanvragen voor dergelijke kinderen. De kosten van dit proces zijn aanmerkelijk hoger dan de vergoeding vanuit de landelijke overheid.
 
Met behulp van Systematic Inventive Thinking is het hele proces van Indicatiestelling onder de loep genomen. Na twee werksessies bleek er op diverse gebieden nog ruimte te zijn voor wezenlijke verbeteringen van het proces. De deelnemers hadden het gevoel dat de nieuwe concepten niet alleen konden leiden tot de gewenste besparingen in tijd en geld, maar ook tot een hogere arbeidssatisfactie en klanttevredenheid.
 
Voor Marens Engelhardt, interim-directeur van het GPI, was het de eerste keer dat hij de werking van SIT in de praktijk heeft ervaren: “Rondom reguliere brainstorms hangt vaak de pretentie dat je mensen zomaar even out-of-the-box kunt laten gaan. De praktijk is echter minder rooskleurig. Wat ik zo leuk vind aan SIT is dat je met deze denkgereedschappen een heel praktisch tool hebt om de creativiteit systematisch te ondersteunen. Het nodigt uit om vaker te gaan doen.”