Nationale Hoorstichting

De gevolgen van harde muziek voor het gehoor krijgen steeds meer aandacht en terecht. Jaarlijks lopen meer dan 20.000 jongeren structurele schade op aan het gehoor. De Nationale Hoorstichting maakt zich sinds jaar en dag hard voor een gezond hoorklimaat.

 

Paul Heere van Limetree vervult al jaren een belangrijke rol voor de Nationale Hoorstichting. Hij ontwikkelde talloze campagnes en samenwerkingsverbanden op internet en in de media om het publiek bewust te maken van het belang van een gezond gehoor. Daarnaast vertegenwoordigd hij steeds vaker de Nationale Hoorstichting bij overlegsituaties met belangengroeperingen en overheid.

 

De website www.oorcheck.nl is uitgegroeid tot een belangrijk informatiepunt voor iedereen die meer wil weten over het gehoor en maatregelen om schade te voorkomen. De interactieve hoortest heeft al vele honderdduizenden jongeren aangetrokken, die in een paar minuten tijd hun gehoor testen. De campagne met TMF 'Doof worden doe je zo!' genereerde meer traffic naar de actiesite, dan de muziekzender ooit had meegemaakt met vergelijkbare campagnes. Limetree heeft verder ondermeer actief bijgedragen aan de lancering van www.mp3check.nl, evenals de samenwerking met de Consumentenbond en producenten van MP3-spelers. 

 

Nieuw is het Oorveilig Keurmerk, een totaalpakket van concrete maatregelen voor clubs en poppadia. Denk daarbij aan het verminderen van het geluidsniveau, het aanbieden van goede gehoorbescherming en actieve voorlichting aan bezoekers en medewerkers. Deelnemers aan het keurmerk kunnen zo het risico op gehoorschade bij bezoekers en personeel fors reduceren. Het keurmerk is een vervolg op het convenant Geluidsbeleid Muzieklocaties, waarvoor de Nationale Hoorstichting talloze centrale spelers uit de muziek- en gehoorwereld om de tafel kreeg, om afspraken te maken over geluidsniveaus en andere maatregelen om het gehoor van bezoekers te beschermen. Van beide projecten is Paul Heere de projectleider.