Rijk Zwaan

 

Rijk Zwaan, een vooraanstaand innovatief internationaal bedrijf in de veredeling en verkoop van groentezaden, neemt een pro-actieve rol in de keten in. Rijk Zwaan organiseert bijvoorbeeld bijeenkomsten met telers, handelaren, snijderijen, retailers en verdelaars uit alle windstreken en klimaatzones om input te krijgen voor haar veredelingsprogramma's. 

Annina van Logtestijn van Limetree Business Refreshment wordt als 'proces coach' betrokken bij deze bijeenkomsten én bij interne vernieuwingsprojecten. Rijk Zwaan maakt gebruik van Limetree's expertise t.a.v. het ontwerpen en faciliteren van dynamische workshops die in korte tijd veel output moeten opleveren. En als het even kan de groente van de toekomst... 

Tijdens deze bijeenkomsten worden, naast andere werkvormen, de technieken van Systematic Inventive Thinking toegepast. Zo is Annina bijvoorbeeld op uitnodiging van Rijk Zwaan afgereisd naar Almería in Zuid Spanje om een internationaal gezelschap te inspireren en te begeleiden bij het verruimen van hun kijk op meloenen.

Citaat van Wim Grootscholten, manager marketing & business development: Door de expertise van Annina zijn we in staat geweest mensen uit verschillende schakels van onze keten, en bestaande uit vele nationaliteiten, samen te laten werken op een bijzonder inspirerende manier. Hierdoor werd het programma zowel door onszelf als door onze klanten als zeer waardevol gezien.

Rijk Zwaan heeft onder begeleiding van Annina ook een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor het vaststellen van de innovatieportfolio's van de verschillende gewassen. Multidisciplinaire teams verkennen met elkaar zowel technische ontwikkelingen als ontwikkelingen in de markt, beoordelen met elkaar welke gewas eigenschappen in de toekomst waardevol zullen zijn en creëren samen met behulp van diverse creativiteit bevorderende technieken innovatieve rasconcepten die voor alle betrokkenen toegevoegde waarde opleveren.