Rijk Zwaan komkommers

Bij Rijk Zwaan wordt in diverse productgroepen op internationaal niveau regelmatig bij elkaar gekomen om te besluiten welke nieuwe concepten Rijk Zwaan gaat ontwikkelen en hoe deze op de markt geïntroduceerd gaan worden. Annina van Logtestijn begeleidt deze bijeenkomsten als externe facilitator. Door effectieve werkvormen toe te passen, doorloopt het team onder haar begeleiding verschillende processtappen, waaronder:

  • Creëren van nieuwe ideeën met behulp van creativiteitbevorderende technieken;
  • Evalueren van de ideeën aan de hand van heldere criteria;
  • Doorontwikkelen van goede ideeën tot waardevolle concepten m.b.v. verrijkingstechnieken;
  • Selecteren van concepten die geïntroduceerd gaan worden aan de hand van besluitvormingstechnieken;
  • Ontwikkelen van een positionering voor de nieuwe concepten m.b.v. onder andere ‘attribute value mapping’.


Quote Marcel van Koppen, crop co-ordinator komkommer:
"Annina van Logtestijn heeft een grote bijdrage geleverd tijdens onze innovatie workshops. Door haar gedreven en gestructureerde aanpak en de toepassing van enkele door haar ingebrachte technieken hebben we met enkele sessies maximaal resultaat kunnen behalen. Door een goede interactie tussen mensen uit onderzoek en commercie werden duidelijke doelen voor de korte en de lange termijn duidelijk gesteld en gerealiseerd".