search

Limetree

Annina van Logtestijn - Heimovaara

Ik ben in mijn element wanneer ik mensen en teams kan inspireren om vanuit nieuwe perspectieven naar zichzelf en hun omgeving te kijken en daardoor groeimogelijkheden te ontdekken en te pakken.

Samen met Paul Heere werk ik graag voor klanten die op zoek zijn naar nieuwe invalshoeken voor wat ze doen. Ik beleef veel plezier aan het ontwerpen en faciliteren van processen voor teams. Met als resultaat: patroondoorbraken en de ontdekking van nieuwe betekenisvolle mogelijkheden om verder te gaan.

Mensen met wie ik samenwerk, waarderen mijn inlevingsvermogen, enthousiasme, gedrevenheid, doelgerichtheid, ideeën rijkdom en vermogen om zaken voor elkaar te krijgen.

 

Naast mijn werk op het vlak van innovatie en creativiteitbevordering ben ik werkzaam vanuit de Praktijk voor Verbinding. Vanuit deze Praktijk richt ik me op het ontwikkelen van welzijn en effectiviteit voor individuen en teams.