search

Innoveren

Faciliteren van innovatieprocessen

Maak je deel uit van een team en herken je één of meer van de volgende situaties? Het werken in een werkgroep leidt regelmatig tot een gevoel van teleurstelling of frustratie en kost veel energie. Bijeenkomsten zijn onvoldoende voorbereid, werkgroepleden houden informatie achter, standpunten worden ingenomen om onduidelijke redenen, zogenaamd ‘pijnlijke’ onderwerpen worden vermeden, er wordt (te) veel gepraat maar te weinig besloten, etc.

 

Als facilitator vergroten wij de effectiviteit van jouw team of werkgroep door het ontwerpen en begeleiden van gezonde groepsprocessen. We maken het zo makkelijker voor het team om haar opdracht te vervullen. In de praktijk faciliteren we bijeenkomsten van 2 tot 400 personen en van een uur tot een week. Onze ondersteuning richt zich op de voornaamste vier aspecten, die bijdragen aan de effectiviteit van een team:

 

Structurele aspecten

Is er een heldere groepsopdracht en een gedeelde visie op het eindresultaat? Is er een effectieve groepscultuur? Zijn de doelen en verschillende taken duidelijk? Is duidelijk wie wel en geen lid zijn van de groep en waarom? Is er een duidelijke rolverdeling? Is er voldoende tijd?

 

Procesmatige aspecten

Is het groepswerk in de tijd gepland? Worden de goede onderwerpen op het juiste moment geagendeerd? Is helder wat de bespreking van elk onderwerp op moet leveren? Hoe worden problemen / vraagstukken opgelost? Hoe worden besluiten genomen? Hoe worden conflicten gemanaged? Welke werkvormen worden gebruikt? Draagt het gedrag van de groepsleden bij aan de effectiviteit van de groep? Hoe communiceren groepsleden?

 

Contextuele aspecten

Is de groepsopdracht in lijn met de missie en waarden van de bredere context (b.v. de organisatie)? Is er voldoende ondersteuning voor de groep vanuit de bredere context, zowel op materieel als immaterieel vlak?

 

(Inter)persoonlijke aspecten

Hoe gedragen de groepsleden zich op verschillende momenten in het proces? Wat gebeurt er met dit gedrag als mensen onder druk staan? Welke uitwerking heeft het gedrag van verschillende groepsleden op het functioneren van het team? Hoe communiceren groepsleden het meest effectief met elkaar?

 

Wij hebben sinds 1990 succesvol en met heel veel plezier veel teams en werkgroepen begeleid. Die ervaring en de kennis die wij hebben opgebouwd, bieden we je graag aan. Voeg daarbij onze persoonlijke, inspirerende en enthousiasmerende stijl en je hebt een krachtig recept voor ‘effectieve teams’!

 

Quote: (VUmc IOO)

 

Onze organisatie heeft haar eigen identiteit, waar zorgvuldigheid, betrokkenheid en ambitie de kernwaarden zijn. Een eigen identiteit, die je niet van de daken schreeuwt, maar voelt. We doen het samen, met respect voor elkaar, met plezier, ambitie en met een gezonde dosis humor. Dit is ook precies het gevoel dat ik kreeg toen ik terugdacht aan onze Limetree dag. Met zijn allen, met veel plezier, creativiteit, respect voor elkaar en iedereen heel hard aan het nadenken over de missie van onze organisatie. Onze missie en visie staat als een huis en is door ons vertaald naar een prachtige krant. We kunnen er met zijn allen met recht heel trots op zijn.