search

Innoveren

Ontwikkelen van Innovatieteams

De wens van ieder team: met minder inspanningen meer resultaat bereiken!

Managementteam, projecteam, innovatie team, adviesteam, partnerteam, ontwerpteam, bouwteam, ... - we werken allemaal op enig moment samen met andere mensen. En in de meeste gevallen beginnen we gewoon 'samen te werken' en bespreken we niet expliciet met elkaar wat eigenlijk de bedoeling is en hoe we vervolgens met elkaar aan de slag gaan. Wel in grote lijnen natuurlijk, maar niet in detail... En daar zit em nu juist het venijn. Waar de ene persoon denkt dat we het over een konijn hebben, denkt de ander dat we naar een eend kijken. En waar de ene persoon graag op basis van intuitie besluiten neemt, heeft de ander veel behoefte aan feitelijke informatie voordat hij besluiten neemt. Zomaar wat voorbeelden die laten zien hoe het in de praktijk tot miscommunicatie, onbegrip en ineffectiviteit kan leiden.

Wij verzorgen maatwerk programma's waarin teams werken aan het vergroten van hun effectiviteit. Deze programma's volgen in grote lijnen de volgende route:

  1. In beeld brengen van de persoonlijke profielen van de teamleden met Lumina Spark, gevolgd door individuele terugkoppelingsgesprekken;
  2. Meting van de Teameffectiviteit;
  3. Workshopdag waarin het 'wat' en het 'hoe' van het team besproken wordt a.d.h.v. de resultaten van de Teameffectiviteitmeting en vanuit het perspectief van de profielen van de individuele teamleden;
  4. Toepassing van de opgedane inzichten in de dagelijkse werksituatie aan de hand van 'oefeningen / coaching on the job' en coaching op afstand;
  5. Verdiepingsworkshops van een dagdeel waarin specifieke onderwerpen de revue passeren. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we effectiever besluiten nemen, hoe kunnen we effectiever informatie delen, hoe kunnen we effectiever oplossingen genereren, hoe kunnen we elkaar effectiever feedback geven,hoe kunnen we effectiever leren van feedback, hoe kunnen we elkaar beter 'in actie' krijgen, etc.

Op basis van ons model voor 'teameffectiviteit' stelt het team vast waar de 'hoogste nood' zit - daar wordt het eerst aan gewerkt. En het bijzondere is: tijdens het zaaien van de 'effectievere werkwijze' begint het oogsten al! Net als bij een citrusboom...