Tools gebruiken

Zoals een componist een specifiek instrument kiest om een bepaald geluid te laten klinken of een timmerman een specifiek stuk gereedschap kiest om een bepaald effect te realiseren, zo kiezen wij voor bepaalde technieken en werkvormen, afhankelijk van het gewenste resultaat op dat specifieke moment in het proces.

 

Als gevolg van alle trainingen en opleidingen die we doorlopen hebben (en we zijn nog niet uitgeleerd), beschikken we over een koffer vol kennis, technieken en vaardigheden die we inzetten tijdens adviesprojecten, het ontwerpen en verzorgen van training- en coaching programma's en het ontwerpen en faciliteren van effectieve groepsprocessen.

 

Iedere klant vraag is uniek, en vraagt om een unieke aanpak.

 

Wij gebruiken de intake met u om te achterhalen wat de eventuele 'vragen achter de vraag' zijn, welk type resultaten u wenst, welke criteria u hanteert bij het beoordelen van het succes van de opdracht en met welke randvoorwaarden we rekeningen moeten houden. Al tijdens de intake helpen wij u om vanuit verschillende perspectieven naar uw vraag te kijken.