Creativiteit bevorderende technieken

Ork, ork, ork. Soep eet je met een… Onze hersenen vertrouwen graag op een bekend patroon, ook als dat niet de gewenste is. Als facilitators voor vernieuwing beschikken we over een grote koffer met technieken, die de onbruikbare patronen doorbreken en de ideeënstroom verrijken en vergroten. De keuze voor een techniek hangt sterk samen met de aard van het vraagstuk en de gewenste uitkomst: is er behoefte aan één centraal idee (bijv. een toekomstvisie) of een reeks van ideeën (bijv. optimaliseren van een bestaand proces)? Hoe groot is de groep, wat is de verhouding experts/leken, welke denkstijlen hebben de deelnemers, welke ervaring hebben ze met dit soort processen? Hoeveel tijd is er, etc. etc.

 

In de basis maken we onderscheid tussen associatieve en morfologische technieken. Bij de eerste groep gaat de verbeelding als het ware op reis door het gebruik van analogieën, associaties en metaforen. De morfologische technieken daarentegen, ontleden het vraagstuk in al z’n onderdelen en lagen, om vervolgens nieuwe en verrassende combinaties te creëren. Beide soorten zijn zeer krachtig, afhankelijk van de uitgangspunten voor het project.

 

Limetree geniet brede bekendheid vanwege de kennis en ervaring op het gebied van de SIT-methodiek.